Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)

Klub Szalonych Naukowców

Klub Szalonych Naukowców
Foto
fot.464


10 listopada po raz pierwszy spotkali się członkowie szkolnego koła naukowego „Klub Szalonych Naukowców”.

Grupa ta zawiązała się w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu Fundacji PGNiG „Bądź jak Ignacy” i podejmie rywalizację w Konkursie o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego (Ignacy Łukasiewicz – wynalazca lampy naftowej). Celem konkursu jest propagowanie nauk matematyczno - przyrodniczych.
Koło naukowe „Klub Szalonych Naukowców” jest przeznaczone dla wybranych uczniów klas II – VI, charakteryzujących się dociekliwością, zainteresowanych twórczym poznawaniem praw przyrody. W jego skład wejdą dwie grupy: „Naukowcy” – starsi, absolwenci zajęć „Świat Eksperymentów”, oraz „Ciekawi Świata” – młodsi, z mniejszym zasobem doświadczeń. Wiedza i umiejętności „Naukowców” posłużą rozwojowi kompetencji młodszych uczniów
Opieki nad projektem podjęły się: Pani Joanna Sobecka Pani Agnieszka Jasińska i Pani Katarzyna Załęska.
Zapowiada się ciekawa przygoda. Z wielką przyjemnością będziemy towarzyszyć Waszym działaniom. Powodzenia!

Spotkanie z Ignacym
7 grudnia po raz drugi spotkali się młodzi adepci wiedzy z Klubu Szalonych Naukowców.
Dziś uczyli się, na czym polega eksperyment. Pod kierunkiem Pani Joanny Sobeckiej przeszli całą procedurę badawczą – od postawienia hipotezy po sformułowanie wniosku. Tematem eksperymentów były woda i ogień. Dzieci udowodniły, że woda ogrzewa się wolniej niż powietrze, a płomień świecy zgaśnie bez dopływu świeżego powietrza. Swe wnioski potwierdzili podczas prób kontrolnych. Samodzielne przeprowadzenie badań oraz opisanie ich przyniosło wiele emocji i sprawiło dzieciom satysfakcję. Zaczęły inaczej patrzeć na świat, jakby był polem badawczym. To nowe, już naukowe spojrzenie, bardzo się wszystkim spodobało.
Warsztaty na temat eksperymentu przygotował i poprowadził zespół nauczycieli: Pani Agnieszka Jasińska, Pani, Joanna Sobecka oraz Pani Katarzyna Załęska.


ALBUM ZDJĘĆ

Spotkanie młodych naukowców
14 grudnia podczas warsztatów Klubu Szalonych Naukowców przeprowadzono doświadczenia związane z rektyfikacją cieczy.
Dzieci uczyły się, że oprócz twórczego myślenia: stawiania hipotez, wnioskowania, w każdym działaniu bardzo ważna jest dokładność i precyzja. Efekty doświadczeń były widowiskowe. Kolumna rektyfikacyjna, utworzona z cieczy o różnych gęstościach, sprawiała niezwykłe wrażenie. Szereg wielobarwnych warstw przyciągał wzrok. Na zakończenie zajęć warstwy zostały zmieszane, a retorty odstawione. Powrócimy do tego doświadczenia po Świętach, żeby sprawdzić, czy kolumna wróciła do swego poprzedniego wyglądu.

Tajemnice prądu elektrycznego.
25 stycznia gościem spotkania Klubu Szalonych Naukowców był Pan Kamil Dynoch, zajmujący się na co dzień elektroniką.
Zaprezentował dzieciom szereg ciekawych doświadczeń, dzięki którym odkryły tajniki działania prądu elektrycznego. Ku naszemu zdziwieniu, okazało się, że baterią mogą być zwykłe ziemniaki a nasze ludzkie ciała świetnymi przewodnikami. Te zaskakujące przykłady sprawiły, że prąd, który wydawał się prozaicznym zjawiskiem, stał się wdzięcznym tematem badawczym. W czasie samodzielnych działań dzieci mogły zapoznać się z zabawkami edukacyjnymi, pozwalającymi wejść w świat elektroniki i elektrotechniki. Budowały silniki, przełączniki, źródła dźwięku i światła.
Bardzo dziękujemy Panu Kamilowi Dynochowi za przygotowanie i przeprowadzenie tak atrakcyjnych i wartościowych zajęć.

ALBUM ZDJĘĆ

Klub Szalonych Naukowców rozpoczął serię fascynujących doświadczeń z prądem elektrycznym.

18 stycznia podczas spotkania szkolnego koła naukowego przeprowadzono pierwsze badania prądu elektrycznego. Dzieci poznały historię obserwacji i wyjaśniania fenomenu tego zjawiska. Dowiedziały się, skąd pochodzi słowo „elektron”. Przeprowadziły eksperymenty, sprawdzające, jak działają na siebie naelektryzowane powierzchnie różnych materiałów. Spotkanie przyniosło sporą dawkę wiedzy na temat cech prądu: Co to jest napięcie? Jak się je mierzy? Czym różni się od natężenia? Dzieci odgadywały, ile prądu zużywają urządzenia, takie jak pralka, lodówka, kuchenka, komputer. Podsumowaniem warsztatów był konkurs wiedzy na temat sposobów wykorzystania tego zjawiska dla potrzeb człowieka.

ALBUM ZDJĘĆ

Doświadczenia z elektrolizą.
Młodzi naukowcy zmierzyli się z zagadką elektrolizy i napięcia powierzchniowego wody.
Niespodzianką spotkania był gość z Politechniki Warszawskiej, Pan Krzysztof Bieńkowski. To dzięki niemu mieli okazję obejrzeć niezwykłe doświadczenie – elektrolizę wody i tworzenie się wodoru. Poznali przyczyny powstawania tych zjawisk i możliwości ich wykorzystania. Mogli również zapytać o doświadczenia, które wykonywali sami, badając napięcie powierzchniowe. Szczególnie podobał się eksperyment z wrzucaniem monet do szklanki pełnej wody w taki sposób, aby jej nie rozlać. Rekordowa liczba bilonu to 17. Doświadczeniu towarzyszyło wiele emocji.

ALBUM ZDJĘĆ

Koło naukowe Szkoły w Izabelinie - Klub Szalonych Naukowców - odwiedziło Politechnikę Warszawską!
Uczniowie otrzymali zaproszenie od wykładowców: dr inż. Marka Jasińskiego i dr tnż. Krzysztofa Bieńkowskiego. To dzięki Ich życzliwości i zaangażowaniu zwiedzili gmach uczelni, uczestniczyli w wykładzie oraz w zajęciach w laboratorium. Tę niezwykłą wycieczkę, realizowaną w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Być jak Ignacy”, można by nazwać wyprawą w przyszłość. Dzieci potraktowano z powagą, na jaką zasługują prawdziwi studenci. Kto wie, jak wiele z nich będzie kiedyś studiować na tej uczelni?
A trzeba przyznać, że zainteresowanie było ogromne.

Zwiedzamy campus uczelni

Wspaniała, monumentalna architektura głównego gmachu Politechniki Warszawskiej, odwołująca się do stylistyki włoskiego renesansu, wzbudziła zasłużony podziw. Nasza przewodniczka, Pani Agnieszka Jasińska, dawna studentka PW (Zakład Elektroniki Przemysłowej), przedstawiła historię uczelni i zachęciła do starań o zdobycie jej indeksu. Oprowadziła nas po rozległym campusie. Oczarowani perspektywami naukowej kariery oraz urodą i ogromem uczelni, przeszliśmy na Wydział Elektryczny

Wykład

Zaproszono nas do auli, gdzie wysłuchaliśmy specjalnie dla nas przygotowanego wykładu prof. inż. Mariusz Malinowskiego na temat odnawialnych źródeł energii. Profesor chętnie wysłuchał wypowiedzi dzieci. Były dobrze przygotowane i miały o czym mówić. Podczas ostatnich spotkań Klubu Szalonych Naukowców w doświadczalny sposób badały zjawisko prądu elektrycznego. I wykład, i autorytet profesora , i wreszcie sama aula z amfiteatralnie ustawionymi rzędami siedzeń zrobiły na nas duże wrażenie.

Hala Wysokich Napięć

Zanim zdążyliśmy ochłonąć, wprowadzono nas do Hali Wysokich Napięć. Byliśmy gośćmi dr inż. Andrzeja Łasicy i dr inż. Bolesława Kuca. Prowadzone przez nich doświadczenia miały widowiskowy charakter. Można powiedzieć, że „widzieliśmy” i „słyszeliśmy” prąd elektryczny. Patrzyliśmy, jak prąd o olbrzymim napięciu, produkowany przez kilkutonowe maszyny, powoduje spektakularne iskrzenie się metalowych przewodów i wypełnia drabinkę Jacoba buzującymi piorunami. Obserwowaliśmy drogę przemieszczania się pioruna. Doświadczenie wyjaśniało działanie piorunochronu i racjonalność zasad zachowania bezpieczeństwa podczas burzy.

Laboratorium Badania Maszyn

Z hali powędrowaliśmy do Laboratorium Badania Maszyn. Doktor Krzysztof Bieńkowski przedstawił doświadczenia z elektrolizą, wydzielaniem się i spalaniem wodoru. W warunkach laboratoryjnych zjawiska te mają fascynujący przebieg Pokazał również jak zmienia się światło i sposób jego powstawania. Odkrywał przed nami tajemnice elektryczności.

Laboratorium Robotyki

Zaciekawieni tematyką kolejnego punktu programu, udaliśmy się do Laboratorium Robotyki. Ku naszemu zdziwieniu Dr inż. Piotr Fabiański przedstawił nam robota przemysłowego o miłej nazwie KUKA. Kuka waży ponad dwieście kilo, można go programować, a wtedy z wielką precyzją wykonuje zlecone zadanie. Obserwowaliśmy, jak przenosi metalowe klocki ze statywu na stół i odkłada je na miejsce. Można go „nauczyć” niezwykłych rzeczy, na przykład gry w szachy. Wizytą u sympatycznego robota zakończyliśmy wspaniałą wyprawę na Politechnikę Warszawską. Myślę, że stanie się ona inspiracją wielu naszych przyszłych działań.

ALBUM ZDJĘĆ

WIECZÓR EKSPERYMENTÓW
Dobiega końca realizacja niezwykłego projektu edukacyjnego „Być jak Ignacy”.
Wkrótce zostaną podsumowane wyniki rywalizacji szkół, które zgłosiły swój udział w Ogólnopolskim Konkursie o Tytuł Naukowej Szkoły Ignacego. Koło naukowe uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie - Klub Szalonych Naukowców przygotowało widowiskowy Finał projektu, podsumowujący wielość i różnorodność swoich inspirujących działań. Ponad dwieście osób bawiło się i uczyło podczas „Wieczoru Eksperymentów”, na który złożył się cykl dwunastu edukacyjnych warsztatów. Goście wieczoru, podzieleni na grupy, po kolei uczestniczyli w każdych warsztatach, przy stoiskach rozstawionych w holu i sali gimnastycznej. Zajęcia prowadzili uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz edukatorzy z firmy Funiversity. Jak przystało na prawdziwych naukowców, umieli nie tylko zaprezentować fascynujące doświadczenia, lecz także w prosty sposób wyjaśnić ich naturę. Szeroki zakres tematyczny proponowanych zabaw świadczy o dużej popularności, jaką cieszą się wśród dzieci nauki ścisłe: Elektronika, Zagadki labiryntu, Świat chemii, Świat fizyki, Mikrobiologia, Polimery – Gluciarnia, „Robienie w balona”, Ciecz nienewtonowska, Zagadki matematyczne, Generator van der Graffa, Optyka. Przejście całej trasy edukacyjnej trwało trzy godziny i był to czas intensywnego rozwoju. Dzięki zastosowaniu rozmaitości form pracy i pedagogiki zabawy nawet najmłodsze dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach i doświadczeniach o tak poważnej tematyce. Wieczór Eksperymentów zachęcił dzieci do zainteresowania się wiedzą o zjawiskach naturalnych i umiejętnościami związanymi z ich zastosowaniem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli Organizatorów Finału, przygotowując i prowadząc warsztaty edukacyjne:
Państwu Joannie i Sławomirowi Ossowskim,
Panu Kamilowi Dynochowi oraz Pani Anecie Kowalskiej.

ALBUM ZDJĘĆ

Odkrywamy tajemnice Warszawskich Filtrów
Uczestnicy zajęć koła naukowego Szkoły w Izabelinie odwiedzili Stację Filtrów i Wodociągów w Warszawie.
Wycieczka w to niezwykłe miejsce była bardzo interesująca. Okazało się, że Filtry zbudowano już pod koniec XIX wieku. Zaprojektował je Wiliam Lindley na zamówienie ówczesnego prezydenta miasta, Sokratesa Starynkiewicza. W latach siedemdziesiątych XX wieku zostały wpisane do rejestru zabytków. Funkcjonują do dziś i po modernizacji produkują czystą wodę dla mieszkańców Warszawy.
Podczas wycieczki poznaliśmy historię zakładu, dawny i współczesny proces produkcji wody. Obejrzeliśmy stare filtry powolne i dobudowane filtry pospieszne. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób chlorowanie konserwuje wodę. Fabryka zrobiła na nas duże wrażenie. Podziwialiśmy przemyślaną technologię produkcji czystej wody, piękne XIX – wieczne budynki oraz rozległe zielone tereny, skrywające osadniki.

ALBUM ZDJĘĆ

Skąd się bierze woda w kranie?
Koło naukowe Klub Szalonych Naukowców wyruszyło na swą kolejna wyprawę.
Tym razem odkrywcy tajemnic świata udali się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim. Podążając tropem najważniejszego z ludzkich zasobów, zwiedzili stację uzdatniania wody oraz oczyszczalnię ścieków. Zainteresowania naszych uczniów potraktowano z wielkim szacunkiem – ich przewodnikami po obu częściach przedsiębiorstwa byli kierownicy działów: pan Stanisław Michalski i pan Lech Bartnicki. Dzięki swej wiedzy i zawodowej pasji oraz możliwości zaprezentowania działania wszystkich fabrycznych urządzeń wyjaśnili funkcjonowanie złożonego procesu uzdatniania wody, dostarczania jej do odbiorców oraz oczyszczania ścieków. Ogromna precyzja oraz wysiłek, włożony w produkcję czystej wody i późniejsze zabezpieczenie zużytej zrobiły na nas wrażenie! Przekonały, że każda kropla tego życiodajnego płynu jest bardzo cenna, a od nas samych zależy wielkość jej zasobów.

ALBUM ZDJĘĆ

Statystyka strony

Strona oglądana: 3506 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 24.04.2017 r., godz. 19.39
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 24.04.2017 r., godz. 20.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.04.2017 r., godz. 20.06Adam PodemskiEdycja strony
24.04.2017 r., godz. 20.01Adam PodemskiEdycja strony
24.04.2017 r., godz. 20.00Adam PodemskiEdycja strony
24.04.2017 r., godz. 19.58Adam PodemskiEdycja strony
24.04.2017 r., godz. 19.57Adam PodemskiEdycja strony
24.04.2017 r., godz. 19.56Adam PodemskiEdycja strony
24.04.2017 r., godz. 19.53Adam PodemskiEdycja strony
24.04.2017 r., godz. 19.52Adam PodemskiEdycja strony
24.04.2017 r., godz. 19.51Adam PodemskiEdycja strony
24.04.2017 r., godz. 19.50Adam PodemskiEdycja strony
24.04.2017 r., godz. 19.48Adam PodemskiEdycja strony
24.04.2017 r., godz. 19.46Adam PodemskiEdycja strony
24.04.2017 r., godz. 19.44Adam PodemskiEdycja strony
24.04.2017 r., godz. 19.39Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie
Zawartość merytoryczna: Adam Pomaski, e-mail: sekretariat@spi.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 9 kwietnia 2010 r.