Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)

Program profilaktyczny B & N

W roku szkolnym 2016-2017 nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktycznego
„ B & N, czyli B jak bezpieczny N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego”. Jest on dla nas bardzo ważnym przedsięwzięciem, ponieważ zależy nam na bezpieczeństwie dzieci. Z tego też powodu podejmowane są zadania, dzięki którym uczniowie zwracają uwagę na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.


Bezpiecznie na drodze

Zimowa aura, utrudniająca warunki na drodze, oraz zbliżające się ferie pogłębiają troskę wychowawców o bezpieczeństwo dzieci. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izabelinie poprosił o pomoc Sekcję Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Dzięki temu wszyscy nasi uczniowie wzięli udział w cyklu warsztatów edukacyjnych , poprowadzonych przez trzech policjantów. Szkolenie jest częścią wielkiej akcji społecznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Objęte są nią szkoły i przedszkola. Policjanci, korzystając z promocyjnego filmu „Dobre rady SpongeBoba”, wyjaśniali, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zachowanie zdrowego rozsądku. Starali się rozwinąć wyobraźnię dzieci, uświadamiając im konsekwencje zagrożeń.
Dziękujemy Policji za zaangażowanie w edukację społeczną dzieci, umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Ratowanie ludzkiego zdrowia i życia to najwspanialszy dar, jaki można zaofiarować drugiemu człowiekowi.

Foto
fot.46931.01.2017r Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizował imprezę w ramach kampanii społecznej „ Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Szkole Podstawowej
Wzięło w niej udział 159 dzieci z klas III – VI.
Imprezę zaszczycili wspaniali goście:
- Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
- Sławomir Maciej Mazur – Wójt Gminy Nieporęt
- Alicja Sokołowska – Zastępca Wójta Gminy Nieporęt
- Waldemar Przeździęk – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie;
Zajęcia prowadzone były w 3 panelach promujących bezpieczeństwo. Pracownicy WORD
w Warszawie przeprowadzili naukę jazdy po torze rowerowym, funkcjonariusze z Sekcji Profilaktyki Społecznej WORD Komendy Stołecznej Policji omówili tematykę zawartą w filmie „….tak, chcę być bezpieczny”. Ratownicy medyczni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans” SPZOZ omówili zasady udzielania pierwszej pomocy na fantomach do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Wszyscy uczniowie otrzymali z rąk gości zestawy zawierające elementy odblaskowe.
Dyrektor Szkoły serdecznie dziękuje za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć.

ALBUM ZDJĘĆ

Konkurs na najbardziej odblaskową klasę

Rozstrzygnięto szkolny konkurs na najbardziej odblaskową klasę. Jego celem była profilaktyka bezpieczeństwa na drodze. Świecące elementy stroju miały przypominać, że im lepiej jesteśmy widoczni, tym mniej narażeni na wypadek. Eliminacje konkursowe odbyły się podczas zabawy karnawałowej, aby można było sprawdzić widoczność błyszczących dodatków. Przedstawiamy wyniki tego niezwykłego konkursu.

I miejsce: klasa 2b - 128 odblasków, 7 na osobę!

II miejsce: klasa 3c - 106 odblasków, 6 na osobę!

III miejsce: klasa 0b - 98 odblasków, 5 na osobę (!) i 3a - 70 odblasków, 5 na osobę!

IV miejsce: klasa 3b - 66 odblasków, 4 na osobę

V miejsce: klasa6b - 23 odblaski, 3 na osobę

VI miejsce-: klasa 2a - 34 odblaski, 2 na osobę i klasa 5b - 40odblasków, 2 na osobę oraz klasa 5a - 19 odblasków, 2 na osobę

VII miejsce: klasy 0a - 14 odblasków, 1 na osobę i klasa 1 - 13 odblasków, 1 na osobę oraz klasa 4 - 11 odblasków, 1 na osobę

VIII miejsce: klasa 6a -1 odblask, 0 na osobę)


ALBUM ZDJĘĆ

Spotkanie z policjantem

20 kwietnia 2017 roku przyjechał do nas policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji: st. asp. Robert Bojarski. Spotkał się z rodzicami uczniów , którzy w tym roku szkolnym przygotowują się do zdania egzaminu na kartę rowerową. Przeprowadził pogadankę na temat: „Karta rowerowa-pierwsze prawo jazdy naszego dziecka”.
Policjant opowiadał o różnych niebezpiecznych sytuacjach drogowych z udziałem dzieci i o konsekwencjach, jakie ponoszą rodzice i dzieci w razie wypadku, jeżeli nie posiadają uprawnień do poruszania się rowerem po drogach publicznych. Dał rodzicom do zrozumienia, że to oni ponoszą odpowiedzialność za szeroko pojęte bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Namawiał także rodziców do rzetelnego przygotowania dzieci do egzaminu na kartę rowerową. Mamy nadzieję, że spotkanie to przyniesie wymierne efekty i nasi uczniowie będą ostrożnymi i odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego

ALBUM ZDJĘĆ

Szkolenie przez policję przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową.

Co roku w naszej szkole uczniowie przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową. Aktualnie były to przede wszystkim dzieci z czwartych klas, ale także z klas starszych, które wcześniej nie mogły przystąpić do tego egzaminu ponieważ nie miały jeszcze ukończonych 10 lat lub nie udało im się go wcześniej z różnych przyczyn zdać.

Policjanci Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji bardzo wspomogli naszą szkołę w przygotowaniu dzieci do tego egzaminu. Dzięki uprzejmości policji, w miesiącach marcu i kwietniu odbyły się cztery szkolenia poprowadzone przez funkcjonariuszy posiadających odpowiednią wiedzę i potrafiących ją przekazać dzieciom.

ALBUM ZDJĘĆ

Próbny tor na kartę rowerową

Nasze dzieci przez kilka miesięcy na lekcjach zajęć technicznych przygotowywały się do egzaminu na kartę rowerową. Miały także możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych oraz organizowanych przez policję szkoleniach, przygotowujących do zdobycia tego ważnego dla nich dokumentu. Jednym z warunków uzyskania karty rowerowej jest wykazanie się praktyczną umiejętnością jazdy na rowerze. Dzieci z klasy 4 mogły sprawdzić swoje umiejętności na zorganizowanych w tym celu zajęciach dodatkowych. Odbyły się one 20 kwietnia 2017r.

ALBUM ZDJĘĆ

Egzamin na kartę rowerową

12 maja uczniowie naszej szkoły, którzy ukończyli 10 lat, przystąpili do egzaminu teoretycznego i praktycznego, sprawdzającego wiadomości niezbędne do uzyskania wymarzonej karty rowerowej.
Test wiedzy na egzamin teoretyczny został opracowany przez policjantów z Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
Po kilkumiesięcznych przygotowaniach na: zajęciach technicznych i szkoleniach przeprowadzonych przez policję, na których zdobywali odpowiednią wiedzę o przepisach ruchu drogowego i przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej, pełni wiary i nadziei na sukces, aczkolwiek bardzo zestresowani, przystąpili do tego ważnego dla nich egzaminu.
Sprawdzian obejmował dwa etapy:
- część teoretyczną - test wiedzy składający się z 20 pytań dotyczących zasad ruchu drogowego,
- część praktyczną - sprawnościowy tor przeszkód, na którym dzieci musiały wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze w różnych warunkach, m.in.: zatrzymywanie się w określonym miejscu, jazda po desce i tzw. „tarce”, przewożenie przedmiotu, wykonanie slalomu, odpowiednie sygnalizowanie skrętów i wykonanie “ósemki”.
Do sprawdzianu przystąpiło 49 uczniów - 22 uczniów z klas IV, 27uczniów z klas V - VI.
Nie wszystkim, niestety, udało się zaliczyć egzamin teoretyczny, nie wszyscy również pozytywnie zaliczy trasę za pierwszym podejściem.
Łącznie kartę rowerową uzyskało: z klas czwartych 11 osób, z klas V i VI -17 osób.
Kolejna szansa we wrześniu w przyszłym roku szkolnym.

ALBUM ZDJĘĆ

Statystyka strony

Strona oglądana: 2702 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 21.05.2017 r., godz. 18.50
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 24.05.2017 r., godz. 06.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.05.2017 r., godz. 06.08Adam PodemskiEdycja strony
23.05.2017 r., godz. 20.40Adam PodemskiEdycja strony
23.05.2017 r., godz. 20.38Adam PodemskiEdycja strony
23.05.2017 r., godz. 20.35Adam PodemskiEdycja strony
21.05.2017 r., godz. 19.09Adam PodemskiEdycja strony
21.05.2017 r., godz. 18.55Adam PodemskiEdycja strony
21.05.2017 r., godz. 18.52Adam PodemskiEdycja strony
21.05.2017 r., godz. 18.50Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie
Zawartość merytoryczna: Adam Pomaski, e-mail: sekretariat@spi.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 9 kwietnia 2010 r.