Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)

Akcja "Było wysypisko-będzie uroczysko"

Ruszyła ogólnopolska akcja ochrony środowiska. Szkoła Podstawowa w Izabelinie znalazła się wśród siedemnastu placówek, wybranych przez nadleśnictwa Lasów Państwowych do realizacji niezwykłego projektu „Było wysypisko – będzie uroczysko”.
Nie był to wybór przypadkowy szkoła może pochwalić się „Zielonym Certyfikatem”, przyznanym za wykonanie przedsięwzięcia „Ścieżka dydaktyczna Dębowe opowieści” i bogactwo prowadzonych form edukacji ekologicznej. Celem projektu „ Było wysypisko – będzie uroczysko jest aktywizowanie dzieci i młodzieży na rzecz działań proekologicznych, edukowanie ich w zakresie ochrony środowiska. Kampania ma zaprezentować korzyści i wskazać zmiany w zachowaniu społecznym, wynikającym z wprowadzenia nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem na teren leśny. Projektowi patronuje Minister Środowiska, Marcin Korolec.
Uczestnikami są uczniowie 17 polskich szkół wraz z opiekunami. Przez rok będą obserwować uprzątnięty teren, gdzie dawniej wywożono śmieci. Sprawdzą, w jaki sposób las weźmie w swe posiadanie zniszczone miejsce.
Swoje refleksje i dokumentację fotograficzną uczniowie przedstawią w blogu, prowadzonym na stronie Lasów Państwowych www.erys.pl
Po otwarciu należy kliknąć ikonę „Młodzież”. Uczniowie naszej szkoły piszą blog zatytułowany „Strażnicy Lasu”.
Sympatycy akcji „Było wysypisko – będzie uroczysko” mogą codziennie oceniać blogi w skali od 0 do 10. Szkoła, która zdobędzie najwięcej punktów, jednocześnie wygra ogólnopolski konkurs Lasów Państwowych. Nagrodą jest wyjazd uczniów biorących udział w projekcie na „Zieloną szkołę”.

„Ekologia i ochrona środowiska to (…) nie tylko wielki przemysł, kopalnie i huty. To także Twoje i moje codzienne gesty, to Twoja i moja kuchnia, łazienka, garaż, ogród. To wybór przez Ciebie i przeze mnie środków komunikacji, sposobów spędzania wolnego czasu i taka ochrona środowiska zaczyna się najbliżej: w tym pokoju, mieszkaniu, domu.” (E.Mistewicz)

Pierwsza wyprawa do lasu

Wybrani uczniowie z klas V VI, uczestniczący w projekcie „Było wysypisko-będzie uroczysko” pojechali rowerami obejrzeć dzikie wysypisko śmieci. Właśnie to miejsce będą obserwować przez cały rok. Wkrótce teren zostanie uprzątnięty. Uczniowie opiszą pozytywne zmiany, które pojawia się tu wraz z powrotem przyrody. Teraz jednak miejsce przeraża ogromem śmieci. Nawet potęga lasu nie jest w stanie ukryć przerażającej sterty odpadów – budowlanych, przemysłowych i pochodzących z gospodarstw domowych. Las stał się ofiarą ludzkiej nieodpowiedzialności. Pan leśniczy Jerzy Dyło, gospodarz Leśnictwa Czarna Struga, z żalem patrzy na śmietnisko. Nie taki las chciałby nam zaprezentować. Jest z nami również Pani Dąbkowska. Wprowadza nas w tajniki fotografii. Pokazuje, jak umiejętnie obsługiwać aparat. Stara się wyjaśnić tajemnice dobrego ujęcia fotograficznej przestrzeni. Robimy zdjęcia terenu, aby udokumentować nasze znalezisko. Z chęcią włączymy się do akcji ochrony środowiska.Edukacja ekologiczna w pigułce

Uczestnicy projektu „Było wysypisko – będzie uroczysko” poznali skróconą historię edukacji ekologicznej w naszej szkole. Pani Katarzyna Nąć, jedna z inicjatorek tych działań, współautorka „Przewodnika po Puszczy Słupeckiej”, wyjaśniła im, dlaczego zajęto się ochrona środowiska. Przedstawiła szereg projektów edukacyjnych, jakie w ciągu ostatnich 13 lat zrealizowano w szkole w Izabelinie. Pokazała efekty tej pracy. Dziś szkoła może się, poszczycić wspaniałą ścieżką dydaktyczną „Dębowe opowieści” oraz „Zielonym Certyfikatem” – znakiem, jakości za działania na rzecz ekologii. Spotkanie zakończył się zwiedzaniem ścieżki. Uczestnicy projektu staną się również jej przewodnikami.Konferencja prasowa z ministrem środowiska

21 czerwca miało miejsce szczególne spotkanie. Do Leśnictwa Czarna Struga przybył minister środowiska, Marcin Korolec oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych, Adam Wasiak. Na zorganizowanej w plenerze konferencji prasowej panowie przedstawili ideę ogólnopolskiej kampanii na rzecz ochrony środowiska „ Było wysypisko – będzie uroczysko”. Akcja jest odpowiedzią na zmiany w prawie, dotyczące sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ich pozytywnym skutkiem ma być między innymi odciążenie terenów leśnych, niszczonych dotychczas przez dzikie wysypiska śmieci. Celem projektu jest również zaktywizowanie dzieci i młodzieży do działań proekologicznych.
W konferencji wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Chętnie udzielali wywiadów. W ich spontanicznych wypowiedziach słychać było zrozumienie dla potrzeby ochrony środowiska i zainteresowanie możliwością wpływu na zmianę postaw społecznych innych ludzi.
Patronat nad kampania objął minister środowiska. Bezpośrednia opiekę merytoryczna nad działaniami uczniów naszej szkoły będą sprawowali pracownicy Nadleśnictwa Drewnica. Szkolnymi opiekunami projektu zastały nauczycielki: Pani Agnieszka Jasińska i Pani Aneta Sieczka.Redagowanie blogu „Strażnicy Lasu”.

Pani Joanna Stankiewicz zaproponowała uczestnikom, projektu „Było wysypisko – będzie uroczysko” szybki kurs pisania blogu i posługiwania się Internetem. Przyjęliśmy z radością tę propozycję. Redagowanie tekstu na blog to przecież nie to samo, co opracowanie zwykłego sprawozdania. Nasz blog – „Strażnicy Lasu” – będzie jednym z siedemnastu, które staną do ogólnopolskiego konkursu na stronie Lasów Państwowych www.erys.pl. Praca nad redagowaniem tekstów okazała się nie tak trudna, ale wymaga dalszych systematycznych ćwiczeń. Umiejętność ta przyda się nie tylko w czasie realizacji zadań akcji „ Było wysypisko – będzie uroczysko”.
Pani Joanna dała nam również wiele praktycznych rad, jak przesłać zdjęcia i tekst i dbać o to, by systematycznie ukazywały się w blogu.

Sprzątanie Świata

Akcja „ Sprzątanie Świata” upłynęła pod hasłem recyklingu. Stała się częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod znaczącym tytułem „ Było wysypisko – będzie uroczysko”. Jej celem jest zmiana postaw społecznych na te, które sprzyjają ochronie przyrody, a szczególnie środowiska lasu. Aż jedna trzecia odpadów na dzikich wysypiskach śmieci pochodzi z gospodarstw komunalnych. Czystość lasu zależy więc od nas samych, naszych umiejętności segregowania śmieci i kierowania ich do recyklingu.
Akcja „Sprzątanie Świata” rozpoczęła się lekcją na temat możliwości wtórnego wykorzystania odpadów. Następnie podczas prac porządkowych sprzątnięto okolice ulic: Szkolnej, Izabelińskiej, Małołęckiej i Granicznej. Podsumowaniem akcji będzie zakup pojemników do segregacji odpadów, które zostaną ustawione w budynku szkoły.

Obserwacje w lesie

Kolejny raz odwiedziliśmy teren dawnego wysypiska śmieci w Leśnictwie Czarna Struga. Jesień jeszcze nie zmieniła kolorów, nie przydała kolorów temu zniszczonemu środowisku. Podczas lata pojawiły się pionierskie rośliny leśnego runa. Przyroda powoli odzyskuje swoje terytorium. Las pochłania nieużytki. Szukaliśmy młodych drzew i krzewów. Obserwowaliśmy małą sosenkę. Rośnie szybko, oswobodzona ze sterty śmieci. Obecna sytuacja to dla niej prawdziwa szansa. Wokół niej pusto, dużo światła. Liczymy na to, że szybko pójdzie w górę. Przyjrzyjmy jej się podczas następnej wyprawy. Wracamy podniesieni na duchu. Ucieszeni pozytywnymi zmianami. Zastanawiamy się, jak w przyszłości będzie wyglądało nasze uroczysko.
W wycieczce udział wzięli uczniowie klas V i VI uczestnicy projektu „Było wysypisko-będzie uroczysko” – pod opieką Pani Agnieszki Jasińskiej i Pani Anety Sieczki.


Spotkanie z nadleśniczym

23 października uczniowie klasy piątej i szóstej, uczestniczący w projekcie edukacyjnym „Było wysypisko-jest uroczysko” spotkali się z nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica, Panem Waldemarem Walczakiem. Miejsce spotkania to uprzątnięty teren dawnego dzikiego wysypiska śmieci, położony w lesie nieopodal starej jednostki wojskowej. Uczniowie chętnie opowiedzieli o swoich dotychczasowych obserwacjach – kontrolują to miejsce od 21 czerwca – rozpoczęcia akcji. Z ich spostrzeżeniami można zapoznać się, czytając blog „ Strażników lasu” na stronie Lasów Państwowych www.erys.pl.
Pan nadleśniczy wskazał elementy środowiska, na które powinni zwrócić szczególną uwagę. Przeprowadził warsztaty, w praktyczny sposób wyjaśniając ideę stosowania segregacji odpadów. Opowiedział o zasadach recyklingu.
Spotkanie jest jednym z elementów trwałej współpracy Nadleśnictwa Drewnica ze Szkołą Podstawową w Izabelinie w ramach realizacji szeroko pojętej edukacji leśnej.

Powrót Ekomrówki - do Szkoły w Izabelinie wkracza sympatyczna bohaterka komiksu.

Wieść gminna obwieszcza powrót naszej szkolnej ekomrówki. Pamiętamy ją, jako symbol Ścieżki dydaktycznej „Dębowe opowieści”. Powstała, w 2007r. jej autorka – uczennica V klasy Marta Kurczewska – tak wyobraziła sobie przewodniczkę po zawiłym świecie wiedzy o ekologii. Wzbudzi zaufanie, dzieki szczególnej roli, jaka pełni w środowisku przyrodniczym. Kolorowa postać stała się znakiem rozpoznawczym uczniów naszej szkoły, dla której edukacja ekologiczna jest sprawą priorytetową. Ekomrówka widniała na zielonych chustach – nieodzownym elemencie uczniowskiego stroju.
Mrówka wraca do nas w nowej roli. Będzie bohaterką bloga pisanego przez uczestników edukacyjnego projektu „Było wysypisko-będzie uroczysko”. Prowadzą go na stronie www.erys.pl „Strażnicy lasu”. Ekomrówka opowie o dobrych i złych nawykach związanych z segregacją i recyklingiem śmieci. W prosty i ciekawy sposób zaprezentuje nam obrazki społecznego życia. Czytajcie komiks o ekomrówce.

Foto
ekomrówka1
Foto
ekomrówka2


Uczniowie dla środowiska

28 listopada na spotkaniu warsztatowym w Szkole Podstawowej w Izabelinie zastanawialiśmy się, jakie efekty przyniosły ostatnie zmiany prawne w gospodarce odpadami komunalnymi. Rozmawiali na temat rozwiązań prawnych zastosowanych w Gminie Nieporęt i innych gminach Mazowsza. Przygotowali pytania do wywiadu z pracownikami Urzędu odpowiedzialnymi za realizację ustawy.
Druga część spotkania miała mniej oficjalny charakter. Uczniowie układali teksty piosenek, które rozreklamują akcję w szerszym środowisku. Trzeba przyznać, że wiadomość o naszych działaniach na rzecz ochrony środowiska dociera do coraz większej liczby sympatyków Szkoły. Liczba komentatorów, blogu „Strażników Lasu” stale wzrasta. Do 2 grudnia oddano niemal 350 głosów, a ocena osiągnęła poziom 5,4. Nasza szkoła przesunęła się w ogólnej klasyfikacji na piąte miejsce.

Statystyka strony

Strona oglądana: 5391 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 07.11.2013 r., godz. 20.34
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 02.12.2013 r., godz. 22.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.12.2013 r., godz. 22.00Adam PodemskiEdycja strony
18.11.2013 r., godz. 18.25Adam PodemskiEdycja strony
18.11.2013 r., godz. 17.25Adam PodemskiEdycja strony
18.11.2013 r., godz. 17.13Adam PodemskiEdycja strony
18.11.2013 r., godz. 17.11Adam PodemskiEdycja strony
18.11.2013 r., godz. 17.03Adam PodemskiEdycja strony
12.11.2013 r., godz. 22.11Adam PodemskiEdycja strony
12.11.2013 r., godz. 20.25Adam PodemskiEdycja strony
07.11.2013 r., godz. 22.00Adam PodemskiEdycja strony
07.11.2013 r., godz. 21.59Adam PodemskiEdycja strony
07.11.2013 r., godz. 21.58Adam PodemskiEdycja strony
07.11.2013 r., godz. 21.25Adam PodemskiEdycja strony
07.11.2013 r., godz. 21.24Adam PodemskiEdycja strony
07.11.2013 r., godz. 21.23Adam PodemskiEdycja strony
07.11.2013 r., godz. 21.23Adam PodemskiEdycja strony
07.11.2013 r., godz. 21.22Adam PodemskiEdycja strony
07.11.2013 r., godz. 21.21Adam PodemskiEdycja strony
07.11.2013 r., godz. 20.59Adam PodemskiEdycja strony
07.11.2013 r., godz. 20.57Adam PodemskiEdycja strony
07.11.2013 r., godz. 20.51Adam PodemskiEdycja strony
07.11.2013 r., godz. 20.38Adam PodemskiEdycja strony
07.11.2013 r., godz. 20.34Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie
Zawartość merytoryczna: Adam Pomaski, e-mail: sekretariat@spi.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 9 kwietnia 2010 r.